Diensten

● Beëdigde vertalingen Russisch-Nederlands en Nederlands-Russisch van bedrijfsdocumenten, statuten, leveringsvoorwaarden, particuliere documenten: geboortecertificaten, huwelijksaktes, echtscheidingsaktes, diploma's, uittreksels uit de basisadministratie (GBA), getuigschriften;

● Juridische vertalingen: vonnissen, gedingstukken, rogatoire commissie;

● Notariële vertalingen: oprichtingsstatuten, machtigingen, hypotheekaktes, aktes van verdeling;

● Technische vertalingen: brochures, presentaties, productinformatie;

● Vertalingen van zakelijke correspondentie en documenten: contracten, uittreksels, offertes, licenties, vergunningen, transportdocumenten;

● Vertalingen van opleidingsmateriaal;

● Tolk voor bedrijven.
● Beëdigde vertalingen Russisch-Nederlands en Nederlands-Russisch van bedrijfsdocumenten, statuten, leveringsvoorwaarden, particuliere documenten: geboortecertificaten, huwelijksaktes, echtscheidingsaktes, diploma's, uittreksels uit de basisadministratie (GBA), getuigschriften;

● Juridische vertalingen: vonnissen, gedingstukken, rogatoire commissie;

● Notariële vertalingen: oprichtingsstatuten, machtigingen, hypotheekaktes, aktes van verdeling;

● Technische vertalingen: brochures, presentaties, productinformatie;

● Vertalingen van zakelijke correspondentie en documenten: contracten, uittreksels, offertes, licenties, vergunningen, transportdocumenten;

● Vertalingen van opleidingsmateriaal;

● Tolk voor bedrijven.
Russischvertaalbureau.nl